Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Specjalne nr 213

Koło prointegracyjne

Przedszkole Specjalne od kilku lat współpracuje z grupą dzieci, poznających ideę wolontariatu przez wizyty w naszym przedszkolu. Są to uczniowie Szkoły Podstawowej nr 146 przy ul. Domaniewskiej i Szkoły Podstawowej nr 318 przy ul. Teligi w Warszawie, członkowie koła prointegracyjnego, którzy wraz ze swoją opiekunką  przygotowują pomoce dydaktyczne, czytają naszym dzieciom książki w ramach  akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, współtworzą wraz z naszymi wychowankami krótkie okolicznościowe przedstawienia teatralne dla rodziców, przygotowują inscenizacje dla dzieci o charakterze dydaktycznym, pomagają nauczycielom w prowadzeniu opiekuńczych zajęć w grupie, bawią się  z dziećmi.

Współpraca ta przynosi wielostronne korzyści -  wspólna zabawa      w teatr jest doskonałą okazją do wyrażania swoich emocji przez sztukę, a jednocześnie pełni rolę kompensacyjną - wynagradza niedostatki wynikające z niepełnosprawności i wychowawczą - rozwija postawy opiekuńcze pobudza empatię, wyposaża w wiedzę na temat specyfiki funkcjonowania osób niepełnosprawnych, pozwala dostrzec rolę wolontariatu, uczy akceptacji i poszanowania godności ludzkiej.

Podczas każdego spotkania nauczyciele prowadzący ukierunkowują zdrowe dzieci na: konieczność szukania sposobów komunikacji z dziećmi, mającymi zaburzenia rozwoju; konieczność pomocy dzieciom niepełnosprawnym w zakresie poruszania się i wykonywania prostych czynności; konieczność dostosowywania działań do możliwości dzieci niepełnosprawnych. Dzieci niepełnosprawne mają możliwość uczestnictwa w zabawach organizowanych w formie opowieści ruchowych bez pomocy osób dorosłych, a w towarzystwie innych zdrowych dzieci. Zarówno mali wolontariusze jak i nasi wychowankowie uwielbiają te spotkania i wszyscy mamy nadzieję, że będziemy je kontynuować   w przyszłości, a zaowocują one nowymi przedstawieniami, być może na scenie jeszcze większej niż tylko nasza, przedszkolna...

Zegar

Imieniny