Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Specjalne nr 213

Rekrutacja na zajęcia WWR

Rekrutacja na zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Przedszkolu Specjalnym nr 213 odbywa się poprzez złożenie dokumentów w sekretariacie przedszkola (tzn. kopii opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz karty zgłoszenia dziecka na zajęcia WWR.

Przedszkole prowadzi rekrutację nieprzerwanie, przez cały rok szkolny i przyjmuje dzieci w zależności od dostępności wolnych miejsc.

Krok po kroku na zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju w PS 213

1. Pierwszym krokiem w staraniu się o przyjęcie dziecka na zajęcia WWR do naszego przedszkola  jest uzyskanie  opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Opinię tę wydaje zespół orzekający, działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, przynależnej do miejsca zamieszkania dziecka.

2. Po uzyskaniu stosownej  opinii, prosimy o kontakt z koordynatorem WWR w naszym przedszkolu - p. Inocentą Kaczorowską  (tel. 22 643 75 59) w celu dokładnego zapoznania się z ofertą oraz możliwością zajęć w ramach WWR.

3. Następnie należy wypełnić kartę zgłoszenia dziecka na zajęcia WWR, którą wraz z kopią opinii należy złożyć w sekretariacie przedszkola. 

Kartę można pobrać ze strony PS213, w zakładce Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka lub z sekretariatu naszego przedszkola.

4. W miarę posiadania wolnych miejsc, dziecko zostanie przyjęte na zajęcia o czym zostaną poinformowani rodzice/opiekunowie prawni dziecka.

5. Szczególnym okresem zgłaszania dzieci na zajęcia w ramach WWR jest miesiąc czerwiec, gdyż wraz z nowym rokiem szkolnym (od września) zostaje ustalany nowy grafik zajęć dla wszystkich dzieci. Wtedy też przedszkole dysponuje największą ilością miejsc na zajęcia WWR.

 

Zegar

Imieniny