Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Specjalne nr 213

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do Przedszkola Specjalnego Nr 213 odbywa się poprzez złożenie dokumentów w wersji papierowej (tzn. kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz Kartę Zgłoszenia do przedszkola) lub w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, drogą mailową.

Przedszkole prowadzi rekrutację nieprzerwanie, przez cały rok szkoly. Przyjmuje dzieci w zależności od dostepności wolnych miejsc w grupie przedszkolnej, do której dziecko mogłoby być przyjęte.

Prosimy o zapoznanie się z HARMONOGRAMEM REKRUTACJI, który znajduje się w załączniku poniżej.

 

Regulamin rekrutacji do PS 213

1. Pierwszym krokiem w staraniu się o przyjęcie dziecka do przedszkola specjalnego jest uzyskanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na posiadaną przez dziecko diagnozę:

- grupa przedszkolna dla dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności -  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z zaleceniem edukacji w przedszkolu specjalnym,

- grupa przedszkolna dla dzieci z autyzmem -  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm lub inne zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) z zaleceniem edukacji w przedszkolu specjalnym.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego można uzyskać  w rejonowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z uwagi na miejsce zamieszkania dziecka.

2. Po uzyskaniu stosownego orzeczenia prosimy o kontakt z przedszkolem (tel. 22 643 75 59) w celu dokładnego zapoznania się z ofertą edukacyjną placówki.

3. Następnie należy wypełnić „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” i złożyć ją w sekretariacie przedszkola bądź wysłać drogą mailową- ps213@edu.um.warszawa.pl  

4. Terminy i sposób spotkań z rodzicami w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji ustalany jest indywidualnie.

5. Komisja rekrutacyjna zbiera się w momencie kandydowania dziecka do przedszkola i decyduje o jego ewentualnym przyjęciu. 

6. Szczególnym okresem zgłaszania dzieci do przedszkola jest czas rekrutacji określany corocznie w harmonogranie przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy. Poniżej zamieszczamy odpowiedni link: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkola-i-szkoly-specjalne/22712_rekrutacja-do-przedszkoli-i

AKTUALNOŚCI:

Aktualizacja do zasad rekrutacji

Utworzono dnia 16.03.2020

Szanowni Państwo, przesyłamy treść komunikatu, dotyczącego zmian zasad rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli, w języku polskim, angielskim i ukraińskim.     Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych w związku z...

czytaj dalej na temat: Aktualizacja do zasad rekrutacji

ZAŁĄCZNIKI:

								

Harmonogram rekrutacji

Utworzono dnia 23.02.2021, 17:12

Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego

Utworzono dnia 16.02.2021, 21:11

Karta zgłoszenia dziecka

Utworzono dnia 16.02.2021, 21:10

Zegar

Imieniny