Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Specjalne nr 213

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do Przedszkola Specjalnego Nr 213 odbywa się poprzez złożenie dokumentów w wersji papierowej (tzn. kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz Kartę Zgłoszenia do przedszkola).

Przedszkole prowadzi rekrutację nieprzerwanie, przez cały rok szkoly. Przyjmuje dzieci w zależności od dostepności wolnych miejsc w grupie przedszkolnej, do której dziecko mogłoby być przyjęte.

 

Krok po kroku do przedszkola specjalnego

1. Pierwszym krokiem w staraniu się o przyjęcie dziecka do przedszkola specjalnego jest uzyskanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na posiadaną przez dziecko diagnozę:

- grupa przedszkolna dla dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności -  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z zaleceniem edukacji w przedszkolu specjalnym,

- grupa przedszkolna dla dzieci z autyzmem -  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na autyzm lub inne zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD) z zaleceniem edukacji w przedszkolu specjalnym,

- grupa rewalidacyjno-wychowawcza dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim -  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z zaleceniem edukacji
w formie zespołowych zajęć rewaliadcyjno - wychowawczych,

- nauczanie indywidualne - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z zaleceniem edukacji w formie indywidualnych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego można uzyskać  w rejonowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z uwagi na miejsce zamieszkania dziecka.

2. Po uzyskaniu stosownego orzeczenia prosimy o kontakt z przedszkolem (tel. 22 643 75 59) w celu dokładnego zapoznania się z ofertą edukacyjną placówki.

3. Następnie należy wypełnić „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” i złożyć ją w sekretariacie przedszkola. 

4. Komisja rekrutacyjna zbiera się w momencie kandydowania dziecka do przedszkola i decyduje o jego ewentualnym przyjęciu. 

5. Szczególnym okresem zgłaszania dzieci do przedszkola jest czas rekrutacji określany corocznie w harmonogranie przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy. Poniżej zamieszczamy odpowiedni link: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/21994_harmonogram-rekrutacji-do-przedszkoli-i

AKTUALNOŚCI:

Aktualizacja do zasad rekrutacji

Utworzono dnia 16.03.2020

Szanowni Państwo, przesyłamy treść komunikatu, dotyczącego zmian zasad rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli, w języku polskim, angielskim i ukraińskim.     Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych w związku z...

czytaj dalej na temat: Aktualizacja do zasad rekrutacji

ZAŁĄCZNIKI:

								

Karta zgłoszenia do przedszkola

Utworzono dnia 16.03.2020, 13:47

Zegar

Imieniny