Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Specjalne nr 213

Współpraca z FURR

Forum Ursynowskich Rad Rodziców:

Forum Ursynowskich Rad Rodziców zostało powołane 19 kwietnia 2012 r. jako społeczna, niezależna i samorządna reprezentacja rodziców i opiekunów prawnych uczniów publicznych szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest – Dzielnica Ursynów. Członkami są rady rodziców, które dobrowolnie do niego przystąpią na podstawie swojej uchwały, a patronat nad Forum objął burmistrz Ursynowa Piotr Guział.

Forum Ursynowskich Rad Rodziców jest pierwszym w Warszawie porozumieniem pomiędzy radami rodziców w obrębie dzielnicy.

Celem FURR jest propagowanie idei demokratyzacji życia szkolnego m.in. poprzez stworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz współpraca z władzami Dzielnicy we wszystkich sprawach ursynowskiej oświaty.

W tym zebraniu uczestniczyła Przewodniczaca Rady Rodziców naszego przedszkola - Grażyna Mackiewicz.

W dniu 24 X 2014 r. Rada Rodziców Przedszkola Specjalnego 213 podjęła Uchwałę nr 6 w sprawie przystąpienia do Forum Ursynowskich Rad Rodziców (uchwała w pliku poniżej).

Prezydium:

Elżbieta Kamińska – Przewodnicząca Forum Ursynowskich Rad Rodziców, Pełnomocnik Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole” w Dzielnicy Warszawa- Ursynów,

Klaudia Żuber - Wigurska – Wiceprzewodnicząca Forum Ursynowskich Rad Rodziców, założycielka i inicjatorka FURR

 

Wywiad z Panią Klaudią Żuber-Wigurską - PASSA 22.10.2014 r. pt. „Dać dzieciom to, czego w szkole nie ma”

http://www.passa.waw.pl/1980,dac-dzieciom-to-czego-w-szkole-nie-ma.html

Wywiad z Panią Klaudią Żuber - Wigurską - Głos Ursynowa pt:"Przedszkole na Teligii - potrzebne zmiany".

Artykuł dostępny jest w załączniku.

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wywiad z p. K. Żuber-Wigurską

Utworzono dnia 27.03.2018, 09:36

Zegar

Imieniny