Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Specjalne nr 213

O Radzie

Rada Rodziców Przedszkola Specjalnego nr 213

Rada Rodziców w Przedszkolu Specjalnym nr 213 w Warszawie jest wewnętrzną organizacją, powołaną w celu zaangażowania rodziców w realizację zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych Przedszkola.

Członkowie Rady Rodziców ściśle współdziałają z Dyrektorem, kadrą pedagogiczną, a także instytucjami nadzorującymi pracę przedszkola, by skutecznie wspierać placówkę w realizacji jej zadań.

 

Cele Rady Rodziców Przedszkola Specjalnego nr 213 to:

1. Wsparcie poprzez oddziaływanie na dzieci w środowisku rodzinnym i przedszkolnym w procesie dydaktyczno -wychowawczym, zgodnie z ich potrzebami oraz możliwościami rozwojowymi i zdrowotnymi;

2. Doskonalenie organizacji pracy Przedszkola na płaszczyznach kształcenia, wychowania, opieki i rozwoju podopiecznych;

3. Angażowanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu rozwoju, zadań wychowawczo-dydaktycznych oraz udzielanie w tym zakresie pomocy;

4. Współtworzenie wraz z kadrą przedszkola optymalnego środowiska społecznego i warunków materialnych do lepszego funkcjonowania Przedszkola.

 

Obowiązki Rady Rodziców Przedszkola Specjalnego nr 213:

- gromadzenie oraz gospodarowanie środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny, adekwatny do aktualnych potrzeb Przedszkola;

- działanie w sposób przejrzysty. Obowiązkiem Rady Rodziców jest informowanie o prowadzonych przez Radę działaniach wszystkie zainteresowane osoby;

- obowiązkiem członków Rady Rodziców jest również systematyczne rozliczanie się z wykorzystanych środków finansowych;

- obowiązkiem Rady Rodziców jest dołożenie wszelkich starań i podjęcie wszystkich możliwych działań w celu usprawnienia, wzbogacenia i wspomożenia działalności Przedszkola na płaszczyznach kształcenia, wychowania, opieki i rozwoju podopiecznych Przedszkola.

Zegar

Imieniny