Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Specjalne nr 213

Indywidualne zajęcia ze specjalistami

Logopedia

Wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola objęte są indywidualną terapią logopedyczną. Logopeda rozpoczyna badanie od przeprowadzenia wywiadu z rodzicami lub opiekunami dziecka. Następnie dokonuje wstępnej orientacyjnej oceny stanu dziecka i jego komunikacji. Uwzględnia wyniki badań specjalistycznych (audiologicznych, psychologicznych, foniatrycznych, neurologicznych itp.). Dokonuje wstępnej diagnozy logopedycznej. W dalszej kolejności przechodzi do szczegółowego badania logopedycznego. Badanie kończy się postawieniem diagnozy logopedycznej, po której przystępuje do opracowania, indywidualnie dla każdego dziecka  programu terapii logopedycznej. Najistotniejsze cele tych programów.

Rozbudzenie motywacji do komunikowania się;

Poszukiwanie alternatywnych sposobów komunikowania się;

Ćwiczenia w rozumieniu mowy;

Usprawnienie pracy narządów artykulacyjnych;

Usprawnienie funkcji fizjologicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego;

Ćwiczenia słuchu fonematycznego;

Ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej;

Wywołanie i utrwalenie prawidłowo brzmiących głosek;

Wzbogacanie słownika biernego i czynnego.

 

Zajęcia z psychologiem

Indywidualne zajęcia z psychologiem mają na celu poprawę funkcjonowania dzieci w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Dzieci są diagnozowane, a następnie zostaje opracowany indywidualny program terapeutyczny, dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka. Programy uwzględniają następujące obszary: komunikację (umiejętność wyrażania swoich potrzeb, nawiązywanie kontaktu z otoczeniem), percepcję wzrokową (zdolność uchwycenia uwagi, nawiązywanie kontaktu wzrokowego), umiejętności naśladowania, rozumienie mowy (mowa bierna- rozumienie i wykonywanie prostych poleceń, rozpoznawanie przedmiotów, miejsc, uczuć, kategorii, zaimków, zależności przyczynowo-skutkowych, wskazywanie), umiejętności posługiwania się mową czynną (nazywanie, opisywanie i opowiadanie o obrazkach, przypominanie świeżo przeżytych doświadczeń, odpowiadanie na pytania), język abstrakcyjny (odpowiadanie na pytania „dlaczego”, „jeśli”, określanie nieprawidłowości na obrazkach, przewidywanie wyników zdarzeń, patrzenie z perspektywy innych), umiejętności przedszkolne (dopasowywanie identycznych przedmiotów, obrazków, kolorów, znajomość kształtów i kolorów, rysowanie, kolorowanie, określanie „mniej” i „więcej”, czekanie na swoją kolej, zgłaszanie się do odpowiedzi). Rodzaj zadań z poszczególnych obszarów jest uzależniony od indywidualnych możliwości dziecka.

 

Rehabilitacja

Podczas zajęć z dziećmi wykorzystywane są elementy metod usprawniania ruchowego tj. Metoda Bobathów oraz Metoda PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation).Do diagnozowania wykorzystuje się modyfikację Testu Denver, na podstawie którego ustalany jest indywidualny program usprawniania dzieci, w postaci Karty Pacjenta. Metoda Bobathów nawiązuje do neurofizjologicznych wzorców rozwojowych dziecka   a plan usprawniania jest pomyślany tak, aby dążyć do wyrównania luk ontogenetycznego „porządku” rozwoju, przy jednoczesnym wyhamowaniu przetrwałych automatyzmów ruchowych i współruchów. Celem metody PNF jest wykorzystanie swoistych technik, torowanie proprioceptywne, odtwarzanie ruchu. W efekcie następuje poprawa stabilizacji, poprawa mobilizacji, stymulacj, koordynacji oraz poprawa wytrzymałości. Rehabilitacja dzieci odbywa się podczas zajęć indywidualnych gdzie wykorzystywane są różne techniki ćwiczeń tj. ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia wspomagane, ćwiczenia czynne oraz ćwiczenia oporowe. W razie potrzeby  wykonywany jest także masaż ręczny lub przyrządowy celem wspomagania danego ćwiczenia lub zadania. W tym celu użyte zostają techniki masażu klasycznego, izometrycznego  i relaksacyjnego.

                              

Terapia SI

Terapia w przedszkolu prowadzona jest przez  terapeutę integracji sensorycznej. Dla każdego dziecka tworzony jest indywidualny program terapeutyczny na podstawie przeprowadzonej diagnozy. Terapia jest modyfikowana zgodnie z jej wynikami i rozwojem dziecka. Zajęcia odbywają się w specjalnie wyposażonej sali terapeutycznej, w sali doświadczania świata w której możliwa jest odpowiednia stymulacja układu: przedsionkowego, proprioceptywnego i dotykowego. W trakcie zajęć dziecku poprzez „twórczą zabawę” dostarczane są takie bodźce na jakie jego system nerwowy wykazuje największe zapotrzebowanie. Aby ćwiczenia były atrakcyjne, a jednocześnie efektywne wykorzystywane są różnorodne przybory i przyrządy jak basen z piłkami, trampolina, huśtawki, duże piłki, tzw. topek, równoważnie, tory przeszkód, przedmioty z różnymi fakturami i o różnych kształtach. Podczas terapii SI relacje zachodzące między procesami sensorycznymi (zmysłowymi) i zachowaniem ruchowym poprawiają połączenia synaptyczne w ośrodkowym układzie nerwowym.

Zegar

Imieniny