Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Specjalne nr 213

Grupowe zajęcia ze specjalistami

Zajęcia muzyczno - rytmiczne

Zajęcia zawierają następujące formy :

- zabawy wyrabiające sprawność ruchową,

- słuchanie piosenek związanych z porą roku i okolicznościowych,

- ćwiczenia rytmiczne z instrumentami,

- nauka tańców,

- słuchanie utworów w formie relaksacyjnej.

Ważnym elementem ruchowym są różne improwizacje. Na zajęciach wykorzystywane są różne rekwizyty, np. chustki, parasole, maskotki, piłki, oraz różne stroje.

W ten  sposób dzieci starają się wyrazić treść piosenek i innych utworów.

Grając na instrumentach, bawiąc się i tańcząc, dzieci stają się bardziej aktywne, radosne i wrażliwe na muzykę.

 

Terapia bajką

Inscenizacja najciekawszych bajek z wykorzystaniem pacynek, kukiełek.

 

Celem tej terapii jest:

- nawiązanie i tworzenie dobrego kontaktu emocjonalnego: dziecko – terapeuta,

- aktywizowanie dziecka do współdziałania w bajce,

- terapeutyczne odgrywanie przez dzieci powierzonych im ról – odblokowanie emocji,

- kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw moralno - społecznych,

- kształtowanie wrażliwości estetycznej,

- wykorzystanie terapii bajką do stymulacji ogólnorozwojowej/ćwiczenia percepcji wzrokowej, słuchowej, słuchu fonematycznego, pojęć: wielkości, ilości, przestrzennych itp/.

Zegar

Imieniny