Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Specjalne nr 213

Zestaw programów dopuszczonych do użytku w przedszkolu

PROGRAMY DOPUSZCZONE DO UŻYTKU

W PRZEDSZKOLU SPECJALNYM NR 213 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Na wniosek nauczycieli,  zarządzeniem dyrektora z dnia 11.10.2016 r. do użytku w roku szkolnym 2016/2017 dopuszczony został  program "Moje Przedszkole".

Program ten oparty jest na:

- podstawie programowej wychowania przedszkolnego zawartej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

- rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324)

- rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania programów wychowania przedszkolnego (Dz. U. Nr 89, poz. 730)

- rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z póź. Zm.)

- art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 22a ust 2 i 2b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256,257, z póź zm.)

Zegar

Imieniny