Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Specjalne nr 213

Zasady współpracy z rodzicami

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE RODZICÓW/OPIEKUNÓW
W PRZEDSZKOLU SPECJALNYM NR 213

 

 1. Przedszkole Specjalne nr 213 pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach
  od 7.00 do 17.00.
 2. Rodzic /opiekun zgłasza przyprowadzenie i odbiór dziecka do/z przedszkola przez domofon wybierając numer grupy dziecka.
 3. Na odbiór dziecka rodzic/opiekun oczekuje w holu placówki.
 4. Po przekazaniu dziecka pod opiekę personelu pracującego w danej grupie przedszkolnej rodzic/opiekun opuszcza placówkę. Nie przebywa i nie porusza się po terenie przedszkola bez wyraźnej przyczyny (np. uzgodnionego wcześniej spotkania ze specjalistą, wychowawcą, dyrektorem).
 5. Informacje o dziecku rodzic/opiekun przekazuje tylko nauczycielowi.
 6. Z pomieszczeń przedszkolnych (sale, gabinety specjalistyczne, kuchnie) mogą korzystać tylko osoby upoważnione i pracownicy Przedszkola Specjalnego Nr 213.
 7. Rodzice/opiekunowie oczekujący na dziecko mogą korzystać tylko z toalety znajdującej się na parterze po stronie Przedszkola Integracyjnego nr 394.
  Dzieci z zajęć WWR mogą skorzystać z toalety grupy II oraz toalety na terenie Przedszkola Integracyjnego nr 394.
 8. Rodzice/opiekunowie powinni uczestniczyć w zebraniach i spotkaniach organizacyjnych dla rodziców prowadzonych przez wychowawców grup i dyrektora przedszkola oraz współpracować ze wszystkimi nauczycielami i specjalistami w celu ujednolicenia oddziaływań edukacyjnych i wychowawczych w przedszkolu i domu.
 9. W celu wszechstronnego rozwoju dziecka rodzice/opiekunowie powinni realizować zalecenia specjalistów i nauczycieli.
 10. W miarę swoich możliwości rodzice powinni włączać się w uroczystości i imprezy organizowane przez przedszkole oraz wspierać działalność przedszkola.
 11. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do stosowania się do wszelkich regulaminów
  i przepisów obowiązujących w placówce.
 12. Inne sprawy dotyczące współpracy z rodzicami, zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z placówki reguluje Statut Przedszkola Specjalnego nr 213.

Zegar

Imieniny