Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Specjalne nr 213

Organizacja pracy

KONCEPCJA PRACY
 
PRZEDSZKOLA SPECJALNEGO NR 213

 

1. Nadrzędnym celem funkcjonowania Przedszkola Specjalnego nr 213 jest zapewnienie wszystkim wychowankom bezpiecznych i przyjaznych warunków rozwoju, edukacji i zabawy, stworzenie atmosfery, która w jak największym stopniu wspomagać będzie harmonijne oddziaływanie pedagogiczne.

 

2. Szczególny nacisk kładziemy na doskonalenie samodzielności, rozwój ruchowy, a także na kształtowanie i usprawnianie komunikacji, zarówno werbalnej, jak i pozawerbalnej, wykorzystując metody AAC. W procesie przygotowania do podjęcia edukacji szkolnej staramy się wykorzystać cały potencjał dziecka dostosowując intensywność oddziaływań do jego indywidualnych możliwości.

 

3. Kolejnym niezwykle dla nas istotnym elementem jest wspieranie rodziców i opiekunów. Oprócz szczegółowych informacji o prowadzonej terapii, każdy może liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych czy wyborze szkoły. Oprócz indywidualnych konsultacji z rodzicami,  pedagodzy w ramach współpracy organizują spotkania teamów nauczycielskich, w celu usprawnienia terapii danego dziecka.

 

ORGANIZACJA

Nasze przedszkole jest czynne w godzinach 07.00 - 17.00

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Godzina 

Zajęcia

0700 0815

Zabawy dowolne indywidualne i grupowe służące realizacji pomysłów i potrzeb dzieci – zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, integrujące grupę, praca kompensacyjna – stymulująca rozwój dzieci.

0815 0900

Przygotowanie do posiłku - śniadanie. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych – mycie ząbków, toaleta, mycie rączek.

0900 1015

Realizacja zadań edukacyjnych w oparciu o podstawę programową, autorski program „Moje Przedszkole” oraz miesięczne plany pracy, uwzględniające Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.

1015 1030

 

Przygotowanie do posiłku – II śniadanie. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

1030 1100

Realizacja zadań terapeutycznych poprzez zajęcia z całą grupą prowadzone różnymi metodami – np. M. i Ch. Knillów, W. Sherborne, Metoda Dobrego Startu, Zabawy chustą animacyjną – pedagogika zabawy i inne.

1100 1200

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez spacery, zabawy i ćwiczenia ruchowe w ogródku przedszkolnym; obserwacje przyrodnicze, zawody sportowe (w razie nieodpowiedniej pogody zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej lub w salach przedszkolnych).

1200 1230

Przygotowanie do posiłku - obiad. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych – toaleta, mycie rączek.

1230 1300

Realizacja zadań terapeutycznych poprzez zajęcia z całą grupą prowadzone różnymi metodami – np. M. i Ch. Knillów, W. Sherborne, Metoda Dobrego Startu, Zabawy chustą animacyjną – pedagogika zabawy i inne.

1300 1400

Odpoczynek ( słuchanie muzyki, lektury książek).

1400 1430

Przygotowanie do posiłku - podwieczorek. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych – toaleta, mycie rączek.

1430 1700

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjne. Rozmowa dzieci z nauczycielem (w tym posługiwanie się metodami komunikacji alternatywnej); wspólne podsumowanie dnia. Zabawy dowolne dające dzieciom możliwość aktywizacji i rozwijające ich zainteresowania.


 

Zegar

Imieniny