Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Specjalne nr 213

Opłaty

Dnia 31 stycznia 2017 roku Rada m.st. Warszawy podjęła nową uchwałę nr   XXXIX/1031/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy. Nowa uchwała wprowadza od dnia 1 września 2014 roku dwie korzystne dla rodziców zmiany w stosunku do stanu prawnego dotychczas obowiązującego: Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 3 nowej uchwały zwalnia się z opłaty za przedszkole dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty (a więc dzieci niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o systemie oświaty). Wprowadzenie nowej ulgi jest szczególnie istotne ze względów społecznych. Ulga ta ma również charakter prorodzinny. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w naszym przedszkolu od poniedziałku do piątku, od godziny 07.00 do godziny 17:00

Opłata za wyżywienie

- 4 posiłki(śniadanie+II śniadanie+obiad+podwieczorek)  12,00 zł
- 3 posiłki( śniadanie+II śniadanie+ obiad)  9,60 zł
- 2 posiłki (obiad+ podwieczorek)  8,40 zł
- 1 posiłek( obiad składający sie z dwóch dań)  6,00 zł

 

Opłatę za żywienie uiszczamy do 10 dnia każdego rozpoczynającego się miesiąca:

- na nr konta: 58 1030 1508 0000 0005 5033 7061. Jako odbiorcę przelewu wpisujemy:  Przedszkole Specjalne nr 213,  ul. Teligi 1, 02–777 Warszawa

 

Nie pobiera się opłaty za żywienie od dnia nieobecności dziecka po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności (w dniu nieobecności do godz 08:15).

Szanowni Rodzice, informuję, iż w Przedszkolu Specjalnym nr 213 obowiązują następujące formy zgłaszania nieobecności dziecka:                                                                                                                                               

   1) drogą telefoniczną pod numer telefonu  (22)643-75-59,                                                                                                                                                                                 2) drogą mailową na adres nieobecnips213@gmail.com,                                                                                                                                       

3) osobiście w sekretariacie placówki, zawsze do godziny 8:15 w dniu nieobecności dziecka.  

Informacji o wysokości opłat udziela p. Dorota Wiśniewska 22 643-75-59

Składka na Radę Rodziców

Składka pobierana jest wg deklaracji rodziców/prawnych opiekunów.

Składkę można opłacać bezpośrednio w przedszkolu.

W związku z Uchwałą nr. 7 od dnia 25 listopada pieniądze (zdeklarowaną kwotę na Radę Rodziców) można wpłacać przelewem na konto Rady Rodziców. Poniżej numer konta:

Rada Rodziców Przedszkola Specjalnego 213 

PKO BP

44 1020 1169 0000 8602 0280 0258

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Opłaty

Utworzono dnia 20.02.2021, 16:02

Zegar

Imieniny