Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Specjalne nr 213

Indywidualne zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze

Indywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze są realizowane przez nauczycieli z naszego przedszkola na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze wskazaniem na taką formę zajęć.

Uczestnicy, którzy z różnych względów (na przykład zdrowotnych) nie mogą uczestniczyć w zajęciach realizowanych w grupach rewalidacyjno-wychowawczych w takiej formie realizują obowiązek szkolny.

Zajęcia  odbywają się przede wszystkim na terenie przedszkola lub w wyjątkowych sytuacjach w domu w wymiarze od 10 do 20 godzin tygodniowo

Naszym celem jest maksymalne usprawnienie; uspołecznienie go poprzez kontakt z osobami spoza środowiska rodzinnego, usamodzielnienie go w miarę posiadanych możliwości także w zakresie porozumiewania się z otoczeniem.

Każdy uczestnik ma indywidualny program  dostosowany do jego możliwości, wieku rozwojowego, preferencji i zainteresowań.

W jego tworzeniu uczestniczą specjaliści: psycholog, logopeda, rehabilitant, terapeuta integracji sensorycznej, którzy na co dzień wspomagają pracę pedagogów.

 

Zegar

Imieniny