Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Specjalne nr 213

Grupy rewalidacyjno-wychowawcze

Grupy rewalidacyjno – wychowawcze działające przy naszym przedszkolu przeznaczone są  dla wychowanków w wieku od 3 r.ż.  do 25 r.ż. z obniżoną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz towarzyszącymi sprzężonymi zaburzeniami. Podstawą kierowania dzieci, młodzieży i dorosłych na tego typu zajęcia jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności uczestnika zajęć (głęboki) ze wskazaniemna grupowe zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.

W grupie jest maksymalnie czterech uczestników zajęć, z którymi współpracuje nauczyciel - pedagog specjalny i pomoc nauczyciela. Pracę zespołu wspomagają specjaliści: rehabilitant, psycholog, logopeda oraz grupa wolontariuszy.

Zajęcia dla uczestników grup rewalidacyjnych organizowane są codziennie od poniedziałku do piątku i stanowią sześciogodzinny blok.

Celem naszej pracy jest rozwijanie autonomii ucznia, wdrażanie go do funkjonowania społecznego oraz wyposażenie go w takie umiejetności, które pozwola mu na postrzeganie siebie jako niezależnej osoby oraz aby:

- mógł porozumiewać się z otoczeniem w najpełniejszy sposób: współpraca z logopedą, wykorzystanie komunikacji niewerbalnej,

- zdobył maksymalną samodzielność w zakresie zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych: praca nad samoobsługą, nauka postych czynności życia codziennego (sprzątanie, zakupy, przygotowanie prostych posiłków), zajęcia ruchowe, spacery, basen,

- mógł uczestniczyć w różnych formach życia społecznego na równi z innymi członkami danej zbiorowości, znając i przestrzegając ogólnie przyjętych norm współżycia, zachowując prawo do swojej inności:  wyjścia do kina, teatru, na koncerty, prowadzenie zajęć integracyjnych.

Każdy uczestnik zajęć rewalidacyjnych ma indywidualny program edukacyjno - wychowawczy dostosowany do jego możliwości, wieku rozwojowego, preferencji, zainteresowań.

Indywidualizacja to w zasadzie jedyna droga jaka nam  towarzyszy w celu uzyskania dobrego kontaktu z uczestnikiem, co jest nie tylko podstawowym celem naszej pracy, ale również stanowi warunek powodzenia edukacji.

 

Zegar

Imieniny