Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Specjalne nr 213

Grupy przedszkolne dla dzieci z autyzmem

Do grup przedszkolnych  dla dzieci z autyzmem uczęszczają dzieci w wieku 3 do 9 lat. Wychowankowie przyjmowani są do grup na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z rozpoznaniem autyzmu lub zaburzeń ze spektrum autyzmu. Orzeczenia są wydawane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

W wyznaczonym terminie należy złożyć kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola  oraz zgłosić się z wraz z nim na indywidualną konsultację w placówce.

W zajęciach grupy przedszkolnej dla dzieci z autyzmem uczestniczy maksymalnie czworo dzieci, z którymi współpracuje nauczyciel - pedagog specjalny i pomoc nauczyciela. Pracę zespołu wspomagają specjaliści: rehabilitant, psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej oraz wolontariusze. Zajęcia dla przedszkolaków organizowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-12.30 i 12.00 - 17.00.

Dzieciom z autyzmem pomimo ich problemów potrzebny jest kontakt z grupa rówieśniczą. Dzięki terapii prowadzonej w warunkach przedszkola specjalnego może naśladować nowe wzorce zachowań, rozwijać umiejętność zabawy, poznawać normy i zasady społeczne obowiązujące w grupie oraz rozwijać komunikację. Podstawowym celem pracy terapeutycznej jest  doprowadzenie do takiej poprawy stanu dziecka z autyzmem, aby mogło ono w przyszłości samodzielnie lub  minimalnym wsparciem funkcjonować w masowym/integracyjnym przedszkolu, szkole, a także szeroko rozumianym środowisku społecznym. Dzieci z autyzmem w przedszkolu objęte są całościową i komplementarną terapią stymulacyjno - rozwojową, a codzienne zajęcia indywidualne i grupowe pozwalają im na doświadczenie własnych możliwości i potrzeb.
Podczas typowych aktywności przedszkolnych,  takich jak zabawy tematyczne, zabawy plastyczne czy zabawy ruchowe, dzieci uczą się nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, skutecznej komunikacji oraz poznają obowiązujące w grupie zasady i normy. Zabawa w grupie zachęca je do współpracy z innymi, a tym samym jest okazją do rozwijania kompetencji społecznych.

Dzieci z autyzmem wymagają specjalnych warunków, których nie spełniają przedszkola masowe i często integracyjne (np. ograniczenie ilości bodźców, dostosowanie systemu komunikacyjnego). Przedszkole Specjalne nr 213 gwarantuje warunki służące zaspokajaniu potrzeb dzieci z autyzmem.

W czerwcu organizujemy zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków - zapraszamy.

 

Zegar

Imieniny