Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Specjalne nr 213

Grupowe zajęcia ze specjalistami

Zajęcia muzyczno - rytmiczne

Zajęcia zawierają następujące formy :

 • zabawy wyrabiające sprawność ruchową;
 • słuchanie piosenek związanych z porą roku i okolicznościowych;
 • ćwiczenia rytmiczne z instrumentami;
 • nauka tańców;
 • słuchanie utworów w formie relaksacyjnej.

Ważnym elementem ruchowym są różne improwizacje. Na zajęciach wykorzystywane są różne rekwizyty, np. chustki, parasole, maskotki, piłki, oraz różne stroje.

W ten  sposób dzieci starają się wyrazić treść piosenek i innych utworów.

Grając na instrumentach, bawiąc się i tańcząc, dzieci stają się bardziej aktywne, radosne i wrażliwe na muzykę.

 

Terapia bajką

Inscenizacja najciekawszych bajek z wykorzystaniem pacynek, kukiełek.

 

Celem tej terapii jest:

 • nawiązanie i tworzenie dobrego kontaktu emocjonalnego: dziecko – terapeuta;
 • aktywizowanie dziecka do współdziałania w bajce;
 • terapeutyczne odgrywanie przez dzieci powierzonych im ról – odblokowanie emocji;
 • kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw moralno - społecznych;
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej;
 • wykorzystanie terapii bajką do stymulacji ogólnorozwojowej/ćwiczenia percepcji wzrokowej, słuchowej, słuchu fonematycznego, pojęć: wielkości, ilości, przestrzennych itp.

Zegar

Imieniny