Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Specjalne nr 213

Program nauczania i wychowania

W przedszkolu realizowany jest autorski program "Moje przedszkole" przygotowany przez zespół pedagogów i specjalistów pracujących w przedszkolu.

Program ten koreluje z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego określoną w Rozporządzeniu MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 15.01.2009 Nr 4 poz. 14) oraz z Rozporządzeniem MEN z dnia 8 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730).

Zawarte w nim treści zostały zaadoptowane do specyfiki kształcenia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz autystycznych w warunkach przedszkola specjalnego, uwzględniając jego bazę lokalową i specjalistyczne wyposażenie.

Celem niniejszego programu jest stworzenie odpowiednich warunków służących zaspokajaniu potrzeb dziecka niepełnosprawnego, stymulujących uczenie się we wszystkich sferach rozwoju: umysłowego, społecznego, emocjonalnego oraz fizycznego.

W założeniach programu ważne jest takie dobieranie treści do podejmowanych działań edukacyjnych – terapeutycznych, stymulacyjnych, by dzieci osiągnęły jak największą samodzielność w podstawowych obszarach funkcjonowania tj. w obszarze samodzielności, uspołecznienia, komunikacji, zabawy, rozwoju funkcji poznawczych oraz aby przygotować je do podjęcia edukacji w różnych typach szkół.

Program i jego konstrukcja dostosowana jest do specyficznych warunków w jakich działają małe grupy przedszkolne w placówce specjalnej. Daje on dużą samodzielność nauczycielowi, który na poziomie grupy w której pracuje konkretyzuje realizowane przez siebie cele i sposoby ich realizacji. Dokonuje tego na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez PPP, własnych badań, a także na podstawie informacji uzyskanych od rodziców/opiekunów dziecka. W badaniach pedagogicznych nauczyciel wykorzystuje zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną narzędzia oraz informacje uzyskane od specjalistów.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny