Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Zgodnie z rozporządzenia MEN z dn. 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego ramowy rozkład dnia pobytu dzieci w przedszkolu został podzielony na pięć części:

  • co, najmniej 1/5 pobytu dziecka w przedszkolu jest przeznaczona na swobodną zabawę dzieci,
  • co, najmniej 1/5 dzieci spędzają w ruchu, np. na placu zabaw, na spacerach, na Sali gimnastycznej,
  • 1/5 jest przeznaczona na zajęcia dydaktyczne
  • 2/5 pobytu dziecka w przedszkolu są zagospodarowane na grupowe i indywidualne zajęcia specjalistyczne, czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne.

 

 

Nasze przedszkole jest czynne w godzinach 07.00 - 17.00

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

Godzina

Zajęcia

0700 0815

Zabawy dowolne indywidualne i grupowe służące realizacji pomysłów i potrzeb dzieci – zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, integrujące grupę, praca kompensacyjna – stymulująca rozwój dzieci.

0815 0900

Przygotowanie do posiłku - śniadanie. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych – mycie ząbków, toaleta, mycie rączek.

0900 1015

Realizacja zadań edukacyjnych w oparciu o podstawę programową, autorski program „Moje Przedszkole” oraz miesięczne plany pracy, uwzględniające Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.

1015 1030

 

Przygotowanie do posiłku – II śniadanie. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

1030 1100

Realizacja zadań terapeutycznych poprzez zajęcia z całą grupą prowadzone różnymi metodami – np. M. i Ch. Knillów, W. Sherborne, Metoda Dobrego Startu, Zabawy chustą animacyjną – pedagogika zabawy i inne.

1100 1200

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez spacery, zabawy i ćwiczenia ruchowe w ogródku przedszkolnym; obserwacje przyrodnicze, zawody sportowe (w razie nieodpowiedniej pogody zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej lub w salach przedszkolnych).

1200 1230

Przygotowanie do posiłku - obiad. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych – toaleta, mycie rączek.

1230 1300

Realizacja zadań terapeutycznych poprzez zajęcia z całą grupą prowadzone różnymi metodami – np. M. i Ch. Knillów, W. Sherborne, Metoda Dobrego Startu, Zabawy chustą animacyjną – pedagogika zabawy i inne.

1300 1400

Odpoczynek ( słuchanie muzyki, lektury książek).

1400 1430

Przygotowanie do posiłku - podwieczorek. Doskonalenie umiejętności samoobsługowych – doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku. Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych – toaleta, mycie rączek.

1430 1700

Ćwiczenia indywidualne z dziećmi w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjne. Rozmowa dzieci z nauczycielem (w tym posługiwanie się metodami komunikacji alternatywnej); wspólne podsumowanie dnia. Zabawy dowolne dające dzieciom możliwość aktywizacji i rozwijające ich zainteresowania.