Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Specjalne nr 213

Opłaty

Dnia 26 czerwca 2014 roku Rada m.st. Warszawy podjęła nową uchwałę nr LXXXIV/2166/2014 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy. Nowa uchwała wprowadza od dnia 1 września 2014 roku dwie korzystne dla rodziców zmiany w stosunku do stanu prawnego dotychczas obowiązującego: Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 3 nowej uchwały zwalnia się z opłaty za przedszkole dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty (a więc dzieci niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o systemie oświaty). Wprowadzenie nowej ulgi jest szczególnie istotne ze względów społecznych. Ulga ta ma również charakter prorodzinny. Więcej informacji na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy: http://edukacja.warszawa.pl/edukacja-warszawska/budzet-oswiaty/6163-nowa-uchwala-dotyczaca-oplat-za-przedszkola  

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w naszym przedszkolu od poniedziałku do piątku, od godziny 07.00 do godziny 17:00

Opłata za wyżywienie

- 4 posłki (śniadanie+II śniadanie+obiad+podwieczorek) - 10,00 zł
 - 3 posiłki (śniadanie+II śniadanie+obiad) - 8,00 zł

- 2 posiłki (obiad +podwieczorek)- 7,00 zł

- 1 posiłek (obiad składajacy się z dwóch dań) - 5,00 zł

 

Opłatę za żywienie uiszczamy do 10 dnia każdego rozpoczynającego się miesiąca:

- na nr konta: 58 1030 1508 0000 0005 5033 7061. Jako odbiorcę przelewu wpisujemy:  Przedszkole Specjalne nr 213,  ul. Teligi 1, 02–777 Warszawa

 

Nie pobiera się opłaty za żywienie od dnia nieobecności dziecka po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności (w dniu nieobecności do godz 08:15).

Szanowni Rodzice, informuję, iż w Przedszkolu Specjalnym nr 213 obowiązują następujące formy zgłaszania nieobecności dziecka:                                                                                                                                               

   1) drogą telefoniczną pod numer telefonu  (22)643-75-59,                                                                                                                                                                                 2) drogą mailową na adres nieobecnips213@gmail.com,                                                                                                                                       

3) osobiście w sekretariacie placówki, zawsze do godziny 8:15 w dniu nieobecności dziecka.  

Informacji o wysokości opłat udziela p. Dorota Wiśniewska 22 643-75-59

Składka na Radę Rodziców

Składka pobierana jest wg deklaracji rodziców/prawnych opiekunów.

Składkę można opłacać bezpośrednio w przedszkolu.

W związku z Uchwałą nr. 7 od dnia 25 listopada pieniądze (zdeklarowaną kwotę na Radę Rodziców) można wpłacać przelewem na konto Rady Rodziców. Poniżej numer konta:

Rada Rodziców Przedszkola Specjalnego 213 

PKO BP

10 1020 1169 0000 8202 0217 5610

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny