Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Zajęcia z psychologiem

Indywidualne zajęcia z psychologiem mają na celu poprawę funkcjonowania dzieci w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej. Dzieci są diagnozowane, a następnie zostaje opracowany indywidualny program terapeutyczny, dostosowany do potrzeb i możliwości dziecka. Programy uwzględniają następujące obszary: komunikację (umiejętność wyrażania swoich potrzeb, nawiązywanie kontaktu z otoczeniem), percepcję wzrokową (zdolność uchwycenia uwagi, nawiązywanie kontaktu wzrokowego), umiejętności naśladowania, rozumienie mowy (mowa bierna- rozumienie i wykonywanie prostych poleceń, rozpoznawanie przedmiotów, miejsc, uczuć, kategorii, zaimków, zależności przyczynowo-skutkowych, wskazywanie), umiejętności posługiwania się mową czynną (nazywanie, opisywanie i opowiadanie o obrazkach, przypominanie świeżo przeżytych doświadczeń, odpowiadanie na pytania), język abstrakcyjny (odpowiadanie na pytania „dlaczego”, „jeśli”, określanie nieprawidłowości na obrazkach, przewidywanie wyników zdarzeń, patrzenie z perspektywy innych), umiejętności przedszkolne (dopasowywanie identycznych przedmiotów, obrazków, kolorów, znajomość kształtów i kolorów, rysowanie, kolorowanie, określanie „mniej” i „więcej”, czekanie na swoją kolej, zgłaszanie się do odpowiedzi). Rodzaj zadań z poszczególnych obszarów jest uzależniony od indywidualnych możliwości dziecka.