Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Rehabilitacja

Podczas zajęć z dziećmi wykorzystywane są elementy metod usprawniania ruchowego tj. Metoda Bobathów oraz Metoda PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation).

Do diagnozowania wykorzystuje się modyfikację Testu Denver, na podstawie którego ustalany jest indywidualny program usprawniania dzieci, w postaci Karty Pacjenta.

Metoda Bobathów nawiązuje do neurofizjologicznych wzorców rozwojowych dziecka   a plan usprawniania jest pomyślany tak, aby dążyć do wyrównania luk ontogenetycznego „porządku” rozwoju, przy jednoczesnym wyhamowaniu przetrwałych automatyzmów ruchowych   i współruchów.

Celem metody PNF jest wykorzystanie swoistych technik, torowanie proprioceptywne, odtwarzanie ruchu. W efekcie następuje poprawa stabilizacji, poprawa mobilizacji, stymulacja koordynacji oraz poprawa wytrzymałości.

Rehabilitacja dzieci odbywa się podczas zajęć indywidualnych gdzie wykorzystywane są różne techniki ćwiczeń tj. ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia wspomagane, ćwiczenia czynne oraz ćwiczenia oporowe. W razie potrzeby  wykonywany jest także masaż ręczny lub przyrządowy celem wspomagania danego ćwiczenia lub zadania. W tym celu użyte zostają techniki masażu klasycznego, izometrycznego  i relaksacyjnego.