Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Logopedia

Wszystkie dzieci uczęszczające do naszego przedszkola objęte są indywidualną terapią logopedyczną. Logopeda rozpoczyna badanie od przeprowadzenia wywiadu z rodzicami lub opiekunami dziecka. Następnie dokonuje wstępnej orientacyjnej oceny stanu dziecka i jego komunikacji. Uwzględnia wyniki badań specjalistycznych (audiologicznych, psychologicznych, foniatrycznych, neurologicznych itp.). Dokonuje wstępnej diagnozy logopedycznej. W dalszej kolejności przechodzi do szczegółowego badania logopedycznego. Badanie kończy się postawieniem diagnozy logopedycznej, po której przystępuje do opracowania, indywidualnie dla każdego dziecka  programu terapii logopedycznej. Najistotniejsze cele tych programów to:

·         Rozbudzenie motywacji do komunikowania się;

·         Poszukiwanie alternatywnych sposobów komunikowania się;

·         Ćwiczenia w rozumieniu mowy;

·         Usprawnienie pracy narządów artykulacyjnych;

·         Usprawnienie funkcji fizjologicznych w obrębie aparatu artykulacyjnego;

·         Ćwiczenia słuchu fonematycznego;

·         Ćwiczenia kinestezji artykulacyjnej;

·         Wywołanie i utrwalenie prawidłowo brzmiących głosek;

·         Wzbogacanie słownika biernego i czynnego.