Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Specjalne nr 213

Grupy przedszkolne dla dzieci z niepełnosprawnością

Do grup przedszkolnych  uczęszczają dzieci w wieku 3 do 9 lat. W placówce stworzone są warunki do ich wszechstronnego rozwoju w rodzinnej, akceptującej atmosferze. W grupowych zajęciach przedszkolnych mogą brać udział dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z autyzmem z opóźnionym rozwojem psychoruchowym.

Wychowankowie przyjmowani są do grup przedszkolnych na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, które są wydawane przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

W wyznaczonym terminie należy złożyć kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola  oraz zgłosić się z wraz z nim na indywidualną konsultację w placówce.

 

W grupie przedszkolnej jest maksymalnie  dziesięcioro uczestników zajęć, z którymi współpracuje nauczyciel - pedagog specjalny i pomoc nauczyciela. Pracę zespołu wspomagają specjaliści: rehabilitant, psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej.

 

Zajęcia dla przedszkolaków organizowane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-17.00.

Każdy uczestnik zajęć posiada indywidualny program edukacyjno - wychowawczy dostosowany do jego możliwości, wieku rozwojowego, preferencji, zainteresowań, opracowany na podstawie diagnozy dokonanej przez nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w placówce. Rodzice dzieci otrzymują program do indywidualnej pracy z dzieckiem w domu.

 

Celem naszej pracy jest:

 • stymulacja rozwoju dziecka niepełnosprawnego,
 • poprawa jego nieharmonijnego rozwoju
 • poznanie sposobów nawiązania kontaktu interpersonalnego z drugą osobą poprzez zabawę oraz naukę,
 • poznanie reguł bycia w grupie- jestem samodzielny, umiem współżyć i współdziałać z innymi,
 • doświadczenie samodzielności i sprawstwa w działaniu,
 • rozwój umiejętności poznawczych,
 • rozwój sprawności i dynamiki ruchowej
 • rozwój koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • poprawa koncentracji uwagi,
 • poprawa umiejętności w obszarze myślenia, mowy, rozumienia i słuchania,
 • poznanie sposobów wyrażania emocji i uczuć dzieci poprzez ekspresję - poznaję siebie i innych,
 • wyrabianiu nawyku współdziałania w grupie.

 

Oferujemy zabawę i naukę w małych zespołach z zastosowaniem różnorodnych metod pracy sprzyjających rozwojowi psychoruchowemu przedszkolaków.

W grupie tzw. „Zerówkowej" przygotowujemy podopiecznych do podjęcia nauki szkolnej. Organizujemy wyjścia do kina, na basen, wycieczki. Przygotowujemy uroczystości, pikniki, zajęcia otwarte z udziałem rodzin wychowanków. W czerwcu organizujemy zajęcia adaptacyjne dla przyszłych przedszkolaków.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny