Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

ORGANIZACJA DYŻURU WAKACYJNEGO W PS 213

ORGANIZACJA DYŻURU WAKACYJNEGO 2017 W PS 213
16.08.2017-31.08.2017r
 
Rozpoczynamy rekrutację na dyżur wakacyjny.
Karty zgłoszenia są do pobrania w sekretariacie placówki bądź w załączniku.
 
Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola dyżurującego jest złożenie przez rodziców w dyżurującym przedszkolu "karty zgłoszenia" dziecka oraz w przypadku zgłoszenia dziecka spoza PS213 kserokopii orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego potwierdzonej za zgodność z oryginałem w terminie: od 4 - do 31 maja 2017 roku.
 
W dyżurze wakacyjnym publicznych przedszkoli specjalnych mogą uczestniczyć dzieci uczęszczające do publicznych warszawskich przedszkoli specjalnych z takim samym lub podobnym typem niepełnosprawności.
 
Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny do przedszkola specjalnego mają:
- dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola,
- dzieci rodziców pracujących,
- dzieci rodziców samotnie wychowujących..
 
Informacja o wynikach przyjęć zostanie przekazana rodzicom do 16 czerwca 2017 roku.
 
 

Opłatę za wyżywienie rodzice wpłacają do 21 czerwca 2017r

 

tylko przelewem na nr konta : 58 1030 1508 0000 0005 5033 7061 .

 

Jako odbiorcę przelewu wpisujemy : Przedszkole Specjalne nr 213 ul.Teligi 1, 02-777 Warszawa.

 

Tytuł przelewu: Dyżur wakacyjny.

 
Rodzice dzieci korzystających z refundacji za posiłki powinni przedstawić dyrektorowi dyżurującego przedszkola decyzję z Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Bardzo prosimy o dostosowanie się do w/w terminów.
Koordynatorem dyżuru wakacyjnego w PS213 jest P.Agnieszka Grabowska.

 


Załączniki: