Ankieta

Co sądzisz o naszej nowej stronie?


wyniki

Konkurs Plastyczny

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym ,,Mój Miś”
Organizator: Grupa II (Misie)
Przedszkola Specjalnego nr 213
ul. Teligi 1
02-777 Warszawa
tel/fax: 22 643-75-59

Adresaci konkursu:
Konkurs kierowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola Specjalnego nr 213 a także ich rodziców lub opiekunów prawnych.

Cele konkursu:
Rozwijanie inwencji twórczej rodziców i dzieci;
Czerpanie radości ze wspólnych zabaw;
Rozwijanie umiejętności manualnych dzieci.

Regulamin konkursu:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pt.: ,,Mój Miś”.
Technika pracy: dowolna – płaska, przestrzenna, pół przestrzenna.
Format pracy: nie większy niż A-2.
Na odwrocie pracy konkursowej należy umieścić etykietę, na której znajdą się następujące informacje:
imię i nazwisko dziecka / nazwisko rodziny
nazwa grupy do której dziecko uczęszcza
Prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie w Przedszkolu Specjalnym 
Nr 213.
Organizator zastrzega sobie prawo przejęcia na własność wszystkich prac nadesłanych na konkurs. 
Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika, w celu ogłoszenia wyników konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych poprzez ich publikację na stronie internetowej Przedszkola Specjalnego Nr 213.
O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana przez Organizatora komisja konkursowa.
Uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie dyplomów, 
obejrzenie wystawy prac plastycznych oraz wspólne świętowanie Dnia Pluszowego Misia.
Ogłoszenie wyników konkurs nastąpi 27.11.17 r. o godz. 11.00 w Przedszkolu Specjalnym nr 213 przy ul. Teligi 1.

Termin składania prac:
Termin dostarczenia prac konkursowych mija z dniem 24.11.2017 r. 
Prace plastyczne należy dostarczyć osobiście do grupy II (Misie)
Przedszkola Specjalnego nr 213
ul. Teligi 1
02-777 Warszawa
Prace konkursowe dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą oceniane.

Informacje dodatkowe:
Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają wychowawczynie grupy II.
Emilia Dziewulska tel. 22 643-75-59
Agnieszka Grabowska tel. 22 643-75-59