Dyrektor przedszkola -  Michał Kopiczyński

Wicedyrektor - Marta Wasilewska

Kadra pedagogiczna to nauczyciele oraz specjaliści z wykształceniem wyższym kierunkowym.

W nszej placówce zatrudnieni są tylko wykwalifikowani pedagodzy specjalni. Wszyscy nauczyciele ukończyli studnia wyższe z pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz liczne kursy specjalistyczne poświęcone terapii i pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością.

Grono specjalistów składa się z: 

  • 3 psychologów,
  • 3 rehabilitanów,
  • 3 logopedów
  • 3 terapeutów Integracji Sensorycznej,
  • terapeuta widzenia,
  • muzykoterapeuty, nauczyciela religii. 

W każdym oddziale, obok nauczyciela, prcuje pomoc pedagogiczna. Dodatkowo zatrudnione są panie woźne, które poza sprzątaniem pomagają w opiece nad dziećmi. Pracę nauczycieli grup wspierają polscy i zagraniczni wolontariusze.

Pozostali pracownicy niepedagogiczni przedszkola to pracownik administracyjny oraz kierownik gospodarczy.

 

Ponadto przy Przedszkolu działa Rada Rodziców, która  jest wewnętrzną organizacją, powołaną w celu zaangażowania rodziców w realizację zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych przedszkola.

Członkowie Rady Rodziców ściśle współdziałają z Dyrektorem, kadrą pedagogiczną, a także instytucjami nadzorującymi pracę przedszkola, by skutecznie wspierać placówkę w realizacji jej zadań.

Skład Rady Rodziców:

http://ps213.szkolna.net/rada-rodzicow-1/skad-rady-rodzicow

 

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 485

Utworzono dnia: 07.01.2014

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

29.06.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Wykaz osób i funkcje

02.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Wykaz osób i funkcje

02.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Wykaz osób i funkcje

08.01.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Wykaz osób i funkcje