Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Przedszkole Specjalne nr 213

ul. Teligi 1, 02-777 Warszawa

 

Sposób załatwiania spraw

Pracownicy załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności, stosując najprostsze i najbardziej celowe procedury tożsame z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 W sprawach masowych i nieskomplikowanych, których sposób załatwienia jest uzgodniony z aprobującym dyrektorowi przedszkola można przedkładać pismo bezpośrednio do podpisu.

We wszelkich sprawach dotyczacych przedszkola należy przedłożyć do dyrektora pismo, któremu nadawana jest sygnatura. Zgodnie z Kodeksem Postepownia Administracyjnego pismo w odpowiednim czasie jest rozpatrywane.

Pracownicy administraci przedszkola zobowiązani są do uruchomienia poczty elektronicznej niezwłocznie po rozpoczęciu pracy oraz do sytematycznego sprawdzania poczty elektronicznej w czasie godzin pracy.

We wszystkich sprawach dotyczących przedszkola prosimy o kontakt z dyrektorem panem Michałem Kopiczyńskim, z panią wicedyrektor - Martą Illukiewicz lub odpowiednio do sprawy:

- pani Dorota Wiśniewska - załatwianie spraw gospodarczych,

- pani Innocenta Kaczorowska - koordynator zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

Informacje

Liczba wyświetleń: 123
Utworzono dnia: 12.03.2018

Historia publikacji

  • 22.03.2018 10:57, Administrator
    Edycja strony: Sposób załatwiania spraw
  • 12.03.2018 15:19, Administrator
    Dodanie strony: Zarządzenia