Pracownicy załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności, stosując najprostsze i najbardziej celowe procedury tożsame z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 W sprawach masowych i nieskomplikowanych, których sposób załatwienia jest uzgodniony z aprobującym dyrektorowi przedszkola można przedkładać pismo bezpośrednio do podpisu.

We wszelkich sprawach dotyczacych przedszkola należy przedłożyć do dyrektora pismo, któremu nadawana jest sygnatura. Zgodnie z Kodeksem Postepownia Administracyjnego pismo w odpowiednim czasie jest rozpatrywane.

Pracownicy administraci przedszkola zobowiązani są do uruchomienia poczty elektronicznej niezwłocznie po rozpoczęciu pracy oraz do sytematycznego sprawdzania poczty elektronicznej w czasie godzin pracy.

We wszystkich sprawach dotyczących przedszkola prosimy o kontakt z dyrektorem panem Michałem Kopiczyńskim, z panią wicedyrektor - Martą Wasilewską lub odpowiednio do sprawy:

- pani Karolina Pierzchała - załatwianie spraw gospodarczych,

- pani Innocenta Kaczorowska - koordynator zajęć wczesnego wspomagania rozwoju.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 535

Utworzono dnia: 08.01.2014

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

29.06.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Sposób załatwiania spraw

08.01.2014, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Sposób załatwiania spraw