Aktualne informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy  www.edukacja.warszawa.pl oraz na stronie internetowej przedszkola www.ps213.szkolna.net

 

Krok po kroku do przedszkola specjalnego
 
1. Pierwszym krokiem w staraniu się o przyjęcie dziecka do przedszkola specjalnego jest uzyskanie stosowanych dokumentów:
- grupa przedszkolna dla dzieci z niepełnosprawnością -  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które uwzględnia stopień niepełnosprawności dziecka wraz
z  zaleceniami jakie należy zastosować wobec dziecka, ze wskazaniem na zajęcia grupowe w warunkach przedszkola specjalnego;

- grupa przedszkolna dla dzieci z autyzmem -  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które uwzględnia stopień niepełnosprawności dziecka wraz z  zaleceniami jakie należy zastosować wobec dziecka, ze wskazaniem na zajęcia grupowe w warunkach przedszkola;
- grupa rewalidacyjno-wychowawcza dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością - orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które uwzględnia stopień niepełnosprawności dziecka wraz z  zaleceniami jakie należy zastosować wobec dziecka,
ze wskazaniem na zajęcia grupowe w warunkach zespołu rewalidacyjno - wychowawczego;

- nauczanie indywidualne dla dzieci i młodzieży - orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, które uwzględnia stopień niepełnosprawności dziecka wraz z  zaleceniami jakie należy zastosować wobec dziecka, ze wskazaniem na zajęcia indywidualne;
- wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci od urodzenia do rozpoczecia nauki szkolnej - opinia o potrzebie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka.
Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinie o potrzebie zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka można uzyskać  w Rejonowych Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych.
2. Po uzyskaniu stosownego orzeczenia prosimy o kontakt celem dokładnego zapoznania się z ofertą edukacyjną placówki.
3. Następnie należy wypełnić „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola” i złożyć ją w okresie rekrutacji lub, po uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola, w innym terminie.
4. Komisja rekrutacyjna zbiera się co roku na przełomie marca i kwietnia decydując o przyjęciu dzieci i młodzieży do przedszkola specjalnego. Listy dzieci przyjętych do naszego przedszkola są dostepne w placówce po zakończeniu rekrutacji.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 428

Utworzono dnia: 08.01.2014

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

08.01.2014, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Rekrutacja