1. Nadrzędnym celem funkcjonowania Przedszkola Specjalnego nr 213 jest zapewnienie wszystkim wychowankom bezpiecznych i przyjaznych warunków rozwoju, edukacji i zabawy, stworzenie atmosfery, która w jak największym stopniu wspomagać będzie harmonijne oddziaływanie pedagogiczne.

 

2. Szczególny nacisk kładziemy na doskonalenie samodzielności, rozwój ruchowy, a także na kształtowanie i usprawnianie komunikacji, zarówno werbalnej, jak i pozawerbalnej, wykorzystując metody AAC. W procesie przygotowania do podjęcia edukacji szkolnej staramy się wykorzystać cały potencjał dziecka dostosowując intensywność oddziaływań do jego indywidualnych możliwości.

  

3. Kolejnym niezwykle dla nas istotnym elementem jest wspieranie rodziców i opiekunów. Oprócz szczegółowych informacji o prowadzonej terapii, każdy może liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych czy wyborze szkoły. Oprócz indywidualnych konsultacji z rodzicami,  pedagodzy w ramach współpracy organizują spotkania teamów nauczycielskich, w celu usprawnienia terapii danego dziecka.

 

 

Oferta przedszkola:

 

- grupy przedszkolne dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,

- grupy przedszkolne dla dzieci z autyzmem,

- grupy rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną,

- wczesne wspomaganie rozwoju,

- inywidualne zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze,

- zajęcia indywidualne ze specjalistami (psycholog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, rehabilitant., terapeuta widzenia),

- zajęcia grupowe ze specjalistami ( muzyka z rytmiką, terapia bajką).

 

Ponadto nasze przedszkole:

- aktywnie organizuje imprezy o charakterze integracyjnym: pikniki, spektakle teatralne, imprezy sportowe

- realizuje projekty współfinansowane ze środków unijnych,

- orgaznizuje wyjazdy wypoczynkowe dla wychowanków,

- współpracuje ze studentami, wolontariuszami polskimi i zagranicznymi, kołem prointegracyjnymi z zaprzyjaźnionej szkoły.

 

Zestaw programów dopuszczonych do użytku w Przedszkolu Specjalnym nr 213:

www.ps213.szkolna.net  zakładka: Programy

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 377

Utworzono dnia: 07.01.2014

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

29.06.2017, Administrator główny:

Edycja zakładki Przedmiot działalności

02.02.2016, Administrator główny:

Edycja zakładki Przedmiot działalności

08.01.2014, Administrator główny:

Edycja zakładki Przedmiot działalności