Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Przedszkole Specjalne nr 213

ul. Teligi 1, 02-777 Warszawa

 

Opłaty

Dnia 26 czerwca 2014 roku Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr LXXXIV/2166/2014 w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego       i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.

Uchwała wprowadziła od dnia 1 września 2014 roku dwie korzystne dla rodziców zmiany w stosunku do stanu prawnego dotychczas obowiązującego:

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 3 nowej uchwały zwalnia się z opłaty za przedszkole dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty (a więc dzieci niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o systemie oświaty). Więcej informacji na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy: http://edukacja.warszawa.pl/edukacja-warszawska/budzet-oswiaty/6163-nowa-uchwala-dotyczaca-oplat-za-przedszkola 

Postanowienie ogólne:

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka jest realizowana w Przedszkolu Specjalnym nr 213 od poniedziałku do piątku od godz. 7:00 do 17:00

Opłata za wyżywienie

- 4 posłki (śniadanie+II śniadanie+obiad+podwieczorek) - 8,50 zł
- 3 posiłki (śniadanie+II śniadanie+obiad) - 6,80 zł

- 1 posiłek (obiad składajacy się z dwóch dań) - 4,25 zł

Opłatę za żywienie uiszczamy do 10 dnia każdego rozpoczynającego się miesiąca:

- na nr konta: 58 1030 1508 0000 0005 5033 7061. Jako odbiorcę przelewu wpisujemy:  Przedszkole Specjalne nr 213,  ul. Teligi 1, 02–777 Warszawa

- bezposrednio w przedszkolu u kierownika gospodarczego.

Nie pobiera się opłaty za żywienie od dnia nieobecności dziecka po wcześniejszym zgłoszeniu nieobecności (w dniu nieobecności do godz 08:20).

Nieobecności dziecka można zgłaszać drogą telefoniczną pod numerem tel. 22 643 75 59 lub mailową na adres nieobecnips213@gmail.com

Informacji o wysokości opłat udziela kierownik gospodarczy pod numerem tel. 22 643-75-59

Składka na Radę Rodziców

Składka pobierana jest wg deklaracji rodziców/prawnych opiekunów.

Informacje

Liczba wyświetleń: 96
Utworzono dnia: 22.03.2018

Historia publikacji

  • 22.03.2018 11:07, Administrator
    Edycja strony: Opłaty
  • 22.03.2018 11:06, Administrator
    Dodanie strony: Opłaty