Ewaluacja zewnętrznętrzna całościowa została przeprowadzona w przedszkolu w dniach 30-10-2012 - 31-01-2013 przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji.

Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:

- o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola (na podstawie danych informujących o wynikach pracy przedszkola odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach wychowanków i w osiąganych przez nich rezultatach),

- o procesach zachodzących w przedszkolu (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w przedszkolu), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze przedszkola i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów),

- o funkcjonowaniu przedszkola w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się),

- o zarządzaniu przedszkolem (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w przedszkolu).

Ewaluacja miała na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez przedszkole wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

nadzoru pedagogicznego.

 

Szczegółowy raport z ewaluacji zewnętrznej całościowej znajduje się:

 

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000579838126.pdf

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 366

Utworzono dnia: 08.01.2014

Dokument wprowadził:
Admin

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

08.01.2014, Administrator główny:

Utworzenie zakładki Kontrola i ocena